arbejdspladsbestemmelser

Erhvervsansvarsforsikring beskytter din virksomhed mod krav om generel skade på krop eller ejendom. Mens begrebet "generel" kan gøre det tilsyneladende omfattende, dækker overordnet ansvar faktisk ikke meget. Derfor tilføjer mange virksomheder yderligere typer af ansvarstildeling, såsom produktansvar, for at få mere juridisk beskyttelse. CGL-

Erhvervsforsikring er en af ​​de vigtigste investeringer, du kan gøre, når du starter et nyt firma. God kommerciel forsikring beskytter din virksomhed mod alvorlig økonomisk tab og kan være forskellen mellem at gå under og holde sig flydende i tilfælde af skader eller en retssag. Det er vigtigt at være vidende om de forskellige former for kommerciel forsikring og arbejde med en velrenommeret agent for at skabe den mest hensigtsmæssige politik for din virksomhed. Betydning

Kommercielle leasingaftaler kræver typisk udlejeren, lejeren eller i de fleste tilfælde begge at bære forsikring for at dække bygningen og parterne i lejemålet. Forsikringsklausulen i lejekontrakten angiver, hvilken dækning der kræves, og hvem er ansvarlig for at betale for det. Nogle forsikringskrav er almindelige, såsom ejendomsskade og erstatningsansvar, mens andre er mere specifikke for lejet rum, som f.eks. Ta

Ansvarsforsikring er en god måde at beskytte din virksomhed mod potentielle økonomiske tab, hvis du bliver sagsøgt. Du kan købe kommerciel, offentlig og arbejdsgiveransvarsforsikring. Erstatningsansvarsforsikring dækker imidlertid ikke arbejdsretlige søgsmål, og selv arbejdsgiverens ansvar dækker kun en lille delmængde af mulige dragter, som dine arbejdere kan bringe mod din virksomhed. Arbejds

Handelsministeriet og Bureau for Industri og Sikkerhed (BIS) søger at fremme amerikansk indenrigs- og udenrigshandel i overensstemmelse med nationale sikkerhedsmål. BIS pålægger kommercielle produktions- og sikkerhedsstandarder for at sikre et effektivt eksportkontrolsystem. Disse standarder vedrører eksporttilladelseslicenser, klassificering af produkter til eksport, overvågning af overholdelse af regler og fastsættelse af sanktioner for manglende overholdelse. Produ

Fordi præmiepriser på personbiler er lavere end dem for kommercielle biler, kan du blive fristet til at finagle en personlig bilpolitik for et erhvervskøretøj. Tænk igen: Et køretøj med kommercielle licensplader skal have kommerciel forsikring, og hvis du ikke gør det, kan din virksomhed være i fare. Bil ID-

Ejendomsinvestorer udfører erhvervsejendomsinspektioner for at fastslå betingelserne for en ejendom og omkostningerne til reparation. Investorer kan ansætte en inspektør for at undersøge ejendommen og rapportere om resultaterne før indgåelse af en købsaftale. Erhvervsejendomme omfatter lejlighedskomplekser, produktionsfaciliteter, kontorbygninger og butikker. Køb af

Som ejer af en 18-hjulet har du sandsynligvis nedsænket en betydelig del af forandringen i din lastbil. Den nemmeste måde at beskytte denne investering på er at købe erhvervskøretøjsforsikring. Der er et par grundlæggende former for forsikring for erhvervskøretøjer. Hver beskytter dig mod forskellige økonomiske risici forbundet med at drive en stor rig. Primary

Virksomheder bruger kommercielle trailere til at trække udstyr og maskiner og transportere varer og forsyninger til forskellige destinationer. Kommercielle trailere, der anvendes af erhvervsmæssige grunde, skal have forsikring og gyldig registrering hos statens motorvogn afdeling. Forsikringskravene varierer afhængigt af tilstand, ved brug og i nogle tilfælde af trailerens vægt eller haulingskapacitet. Kom

Organisationer stræber typisk efter at skabe en atmosfære af overensstemmelse og teamwork for at opnå maksimal produktivitet og skabe en sund virksomhedskultur. I organisationer af enhver størrelse kan afvigende adfærd forekomme, hvilket kan sabotere indsatsen. Som leder skal du være opmærksom på manifestationer af afvigende adfærd, så du kan tage forebyggende foranstaltninger. Aggressi

US Small Business Administration citerer ophavsretlig registrering som en måde, som små virksomheder kan beskytte deres produkter. Ophavsretten beskytter bøger, digital ejendom, kunst, musik og andre originale værker mod uautoriseret brug. "Fælles lovgivning" ophavsret henvist til føderale og statslige retsafgørelser, der beskytter værker i mangel af lovgivning, indtil de blev offentliggjort. Ophavs

Immaterielle rettigheder er nogle af de vigtigste aktiver, en virksomhed ejer. Der er tre typer af intellektuel ejendomsret: varemærker, ophavsret og patenter. Varemærker er identifikatorer. De beskytter ord eller sætninger, der anvendes i handel for at identificere et produkt eller en tjeneste. Varemærker kan opstå ved fælles lov blot på grund af brug. Servi

Varemærker beskytter god vilje på markedet ved at hjælpe forbrugerne med at identificere oprindelsen af ​​en bestemt vare eller tjenesteydelse. Små virksomhedsejere bruger typisk varemærker til at beskytte billedet og kvaliteten i forbindelse med de varer eller tjenester, de tilbyder. Hvis et varemærke er registreret hos US Patent and Trademark Office, kan det ende med at blive forladt på en række måder. For uregist

Måske er en af ​​de vigtigste handlinger, du kan tage som virksomhedsejer, etableringen af ​​en skriftlig etisk kodeks. Dette kan medvirke til at forhindre forekomsten af ​​mange former for uetisk arbejdsplads adfærd. Uetisk adfærd spænder fra at stjæle kontorartikler til at bedrage en virksomhed ud af store pengesummer. Arbejdsgiverens

En medarbejder kan indgive en juridisk påstand mod sin arbejdsgiver, hvis han føler, at arbejdsgiveren har overtrådt eller undladt at beskytte sine rettigheder. Hvis en medarbejder føler sig diskrimineret, føler sig chikaneret eller lider skade, mens han er på arbejde, kan arbejdsgiveren være ansvarlig for skader og skader. Uanse

Personer, der arbejder tæt på hinanden og bruger det samme kontorudstyr, deler sandsynligheden for at overdrage smitsomme sygdomme fra hinanden. God personlig hygiejne, relevante vaccinationer og en regelmæssig sterilisering af delt kontorudstyr kan begrænse udbredelsen af ​​smitsomme sygdomme på arbejdspladsen. Andre m

Den bedste måde, en lille virksomhed kan kommunikere en mangfoldighedsplan til medarbejdere, og offentligheden er gennem handling - som man siger: "Handlinger taler højere end ord." Når du sætter gang i handling, hvad du taler om, vil du være mere troværdig i dine medarbejders og offentlighedens øjne. Hvis

Du kan sende et digitalt billede, du kan finde fra cyberspace eller din egen computer på din Facebook-profil eller virksomhedsside - men det betyder ikke, at du har ret til. Til erhvervsmæssige formål afhænger dit licens til at sende et bestemt foto meget om hvem der tog billedet, hvem der er i det, og hvor billedet blev taget. Ba

Overarbejde betalinger kan koste dine forretningsmæssige penge, du måske hellere bruger på noget andet, så det er fristende at undgå dem helt. Omkostningerne ved at ignorere overtidslove kan dog være tilstrækkeligt store til at sætte din virksomhed i konkurs. Et overtidssøgsmål kan vare i årevis og løbe op i hundredtusindvis af dollars i juridiske gebyrer. Føderale O

Firmabiler kan være til gavn for virksomheden og medarbejderen. Firmabilen giver en ensartet rejsestandard for dine medarbejdere, samtidig med at der etableres en tilstedeværende tilstedeværelse for dine kunder. Selskabsbiler, ligesom andre køretøjer, skal være forsikret for at opfylde mindst minimumsforsikringskravene for staten. Men

For at opretholde et positivt offentligt image og tiltrække nye kunder skal et firma forstå virksomhedens ansvar for offentligheden. Behovet for, at virksomhederne skulle være ansvarlige for offentligheden, blev vist, da kongressen vedtog Sarbanes-Oxley Act fra 2002, der regulerer den måde, offentligt holdede virksomheder driver forretning på, ifølge de internationale forretningseksperter hos RR Donnelley. I si

For at skabe et omfattende sundhed og sikkerhedsprogram for din virksomhed skal du først kunne identificere de forskellige virksomhedssikkerhedsproblemer. At skabe en sikker arbejdsplads kræver en kombination af sund fornuft, uddannelse og en forståelse af statslige og føderale sikkerhedslove. Virksomheder kan håndtere mange sikkerhedsmæssige problemer på arbejdspladsen ved omhyggelig planlægning. Vedlig

Side-by-side forsikringspolicyer hjælper dig med at finde den bedste plan for din virksomhed og kan være kritisk for din virksomheds succes. Uden den rigtige forsikring til en pris, som din virksomhed har råd til, kan du finde dig selv med uventede udgifter. Få mindst tre til fem forskellige citater for at sammenligne politikker. Tø

Du kan sammenligne medarbejderincitamentsprogrammer i fire grundlæggende områder: direkte kompensation, ydelser pakker, arbejdsliv fleksibilitet og belønninger programmer. Hvert aspekt kan fremme medarbejdertilfredshed og bevarelse. Ved sammenligning af programmer skal en arbejdsgiver overveje virksomhedens mål for medarbejdernes incitamenter, medarbejdernes arbejdsmiljø, omkostningerne til hvert program og virksomhedsbudgettet. Kom

Arbejdsprisafvigelse eller renteafvigelse måler forskellen mellem den budgetterede timepris og den faktiske sats du betaler direkte arbejdskraft, der direkte fremstiller dine produkter. Arbejdseffektivitetsvariationen måler forskellen mellem antallet af direkte arbejdstimer du budgetterer og de faktiske timer, dine medarbejdere arbejder.

Både Norton og McAfee oplyser, at de forskellige sikkerhedsprogrammer, der er tilgængelige fra begge virksomheder, ikke er kompatible med dem fra det andet selskab. Hvis du forsøger at køre begge dele, kan det resultere i malwareinfektioner, træg computerens ydeevne eller programfejl. Ved at bruge et enkelt antivirusprodukt og ofte udføre scanninger og opdatering af virusdefinitioner er det bedste handlingsforløb. Forvi

Selvom du kan skrive "C" -kode i Notesblok, skal du have en C-compiler, som f.eks. Kompilatoren, der er inkluderet i Microsoft Visual Studio-udviklingspakken, for at kompilere koden. For at skrive en C-kodefil i Notesblok skal du indtaste din C-kode på en tom side i teksteditoren og derefter gemme filen med en ".

Hvis du nogensinde har forsøgt at e-maile et dusin eller flere forretningsfotografier til nogen, kan det have taget et stykke tid at gøre det. Du kan måske ikke indse, at Windows-operativsystemet gør filhåndtering lettere ved at tillade dig at gruppere relaterede emner i mapper. En måde at styre flere billedfiler på er effektivt at kompilere dem i en enkelt fil. Du ka

Hvis din virksomhed udvikler desktop applikationer til Windows, bruger du sandsynligvis Visual C ++. Denne version af C ++ indeholder særlige funktioner og objekter, der kan håndtere Windows-miljøet. Disse filer, gemt som CPP-filer, kompileres via Visual C ++-kompilatoren. Kompilér dine filer ved at downloade den gratis eksprescompiler fra Microsoft for at køre kompileringskommandoer fra DOS-prompten. 1.

Snap-værktøjslinjen er en browser hijacker, der kan komme på din computer, når du downloader og installerer nogle gratis internetprogrammer, normalt fildelingsprogrammer. Du kan ikke engang indse, at det er installeret på dit system, indtil du åbner din browser og ser, at hjemmesiden er blevet indstillet til Snaps søgemaskine; Din browsers værktøjslinje-søgefelt er som standard også til Snap. Din brows

Et medarbejderassistentprogram er et fortroligt initiativ, der giver følelsesmæssige, mentale og fysiske sundhedstjenester til en medarbejderpopulation. Disse programmer er en fordel, der tilbydes af arbejdsgivere som et middel til at tilskynde til medarbejderretention samt forbedre produktiviteten og kulturen i arbejdsmiljøet. E

Forretningsmodeller til akvakultur eller akvakultur omfatter højintensiv produktion under kontrollerede forhold, anvendelse af eksisterende damme og vandveje, og produktion i bure nedsænket i store vandområder eller designet til at supplere landbrugsoperationer. Hvis du er heldig nok til at kunne levere dine tanke med en uforurenet kilde til flydende vand, kan du i høj grad forenkle dit layout. De

Facebook tillader ikke brugere at uploade bestemte filtyper som EXE-filer til Facebook-grupper. Hvis du skal uploade en ikke-understøttet filtype, kan du pakke filen ind i et ZIP-arkiv og derefter uploade den til Facebook. Denne enkle løsning er nyttig, hvis du vil dele en forretningsapplikation med andre medlemmer af en Facebook-gruppe.

Komprimering af filer gør dem mindre, hvilket har to hovedfordele: filerne optager mindre lagerplads, og de overfører hurtigere, når de sendes mellem computere. I Windows er den indbyggede måde at komprimere en fil på, at den bliver til en ZIP-fil, hvilket reducerer filens samlede størrelse uden at miste data. Du k

PDF-filer er en af ​​de mest populære dokumentformater både på og offline. De er blevet et premiereformat til at dokumentere og offentliggøre akademiske artikler, tekniske manualer og e-bøger. Seneste Acrobat Adobe-versioner tillader, at PDF-dokumenter eksporteres til og importeres fra forskellige andre proprietære formater. Sammenli

Den gratis billedredigeringssoftware GIMP har en funktion, der gør det muligt at komprimere et foto. Ved at komprimere fotofilen bliver filstørrelsen mindre, samtidig med at billedets dimensioner er ens, så du kan vise store billeder på din virksomheds hjemmeside eller sende dem til en klient via e-mail. Ko

Videofiler kan fange vigtige øjeblikke som f.eks. Dit barns fødselsdagsfest til bedsteforældrene, en produktdemonstration for en klient eller en gennemgang af det hjem, du ønsker, at en køber skal se. Men deres store størrelser gør dem besværlige og tidskrævende at sende via e-mail. Du kan krympe dem ned til noget overskueligt, før du sender email via komprimeringsindstillinger indbygget i Windows. 1. Klik

Mens du samler og opretter lydfiler til din virksomhed, kan du støde på bølger. Wave-filer, der almindeligvis hedder WAV'er, er digitale lydfiler, der indeholder flere data og gengiver lydindhold meget bedre end MP3'er og andre komprimerede medier. Fordi en WAV er større end en MP3, kan du muligvis ikke sende en WAV-e-mail, hvis dens størrelse overstiger størrelsesbegrænsningen, som din e-mail-tjeneste pålægger. Du kan

Industrielle relationer er en postindustriel revolutionstid, der erstatter udtrykket "master-servant", der bruges til at definere forholdet mellem en arbejdstager og en arbejdsgiver. Dens oprindelse er, som udtrykket antyder, baseret på spredning af storindustri fra midten af ​​18 til midten af ​​det 19. århundr

Skoler og organisationer bruger ofte koncessionsstandarder til fundraising. Minnesota Department of Health har et sæt regler og retningslinjer for en organisation, der skal følges, hvis den opretter en koncessionsstand på en begivenhed. En skole eller en organisation skal indhente en licens og levere udstyr, der passer til den type mad, der serveres. L