Hvad er forskellen mellem en sikkerhedslån og en fiduciarbond?

Obligationer beskytter en virksomheds finansielle interesser mod risici. En kautionsklausul er en form for forsikring mod servicekontrakter. Hvis du ansætter en privat entreprenør for enhver form for projekt, skal du sørge for, at entreprenøren udsteder et kautionskrav. En fiduciary obligation beskytter en person, der har brug for en eksekutor eller værge. Medarbejdere, der handler på vegne af selskabet i en finansiel formue, må muligvis tage en fondsobligation.

Formål

En sikkerhedsstillelse beskytter et firma mod en leverandørs handling eller manglende handling. Virksomheden, der ansætter sælgeren, er ikke ansvarlig for køb af obligationen. Hvis sælgeren ikke fuldfører det job, han blev ansat for, sikrer obligationsselskabet en anden leverandør. Obligationsselskabet yder også økonomisk kompensation, hvis den ikke kan finde en erstatning. En fiduciary obligation beskytter et selskab - ofte virksomhedens enhed - mod medarbejdere, der træffer dårlige finansielle beslutninger, som f.eks. En medarbejder, der dæmper virksomhedens midler til personlig gevinst.

Garanteret ydeevne

Sikkerheds- og fondsobligationer varierer i forhold til, hvem præstationen er garanteret. En sikkerhedsstillelse er en måde at sikre, at en virksomhed - en offentlig eller privat sælger - opfylder betingelserne i en kontrakt. De fleste byggeprojekter kræver f.eks., At sælgeren opfylder visse standarder, herunder standarder, der fastsætter, at entreprenøren skal bruge bestemte typer materialer. En fiduciary obligation garanterer udførelsen af ​​en eller flere personer. En ret bestiller normalt en fiduciary obligation, når finansielle aktiver er betydelige.

Typer af Sikkerhedsobligationer

Typerne af kautionobligationer omfatter bud, betaling, præstationer og tilhørende. En budbinding hjælper med at sikre, at en sælger, der vinder et bud, underskriver kontrakten, og at den vindende budgiver tager udbetalinger og ydeevneobligationer. En betalingskasse kræver, at sælgeren betaler nogen underleverandører eller leverandører. Resultatobligationen indebærer, at hovedleverandøren lever op til kontraktens specifikationer. En tilknyttet obligation sikrer, at sælgeren opfylder kritiske aspekter af projektets kontrakt; Disse aspekter er muligvis ikke præstationsrelaterede.

Typer af Fiduciary Obligationer

Almindelige typer af fiduciary obligationer er eksekutor, konservator og trustee. En eksekutor af en ejendom uddeler eller afhænder finansielle aktiver i henhold til et juridisk dokument. Finansielle aktiver kan omfatte fast ejendom, tillidsfonde, sparekonti og investeringer. En eksekutorbinding sikrer, at eksekutorerne handler i ejendomens bedste interesse. Konservatoriske obligationer garanterer handlinger og beslutninger fra en person, der forvalter en ejendom, fordi ejeren eller ejerne ikke er juridisk kompetente. Trustee-obligationer tilbagefører en trustees handlinger, som forvalter eventuelle resterende aktiver i en konkursboet.

 

Efterlad Din Kommentar