Salvage Value for Taxes

Salvage værdi refererer til værdien af ​​en vare, når en virksomhed ikke længere kan bruge den. Et emne kan bortskaffes, når det ikke længere er brugbart, i hvilket tilfælde det ville have en lav bjærgningsværdi. Hvis den bortskaffes, mens den stadig er anvendelig til at blive udskiftet med en nyere model, ville den have en større bjærgningsværdi.

Bestemmelse af Salvage Value

Redningsværdien af ​​en vare er den pris, du kan forvente at modtage, hvis du sælger den, når du ikke længere har brug for det. Redningsværdien skal fastlægges, når du først erhverver ejendommen, så værdien af ​​denne værdi kan afskrives korrekt over dens forventede levetid til skatteformål. Salvage værdi kan ændres, hvis varens levetid ændres - hvis du bruger varen længere end oprindeligt forventet.

Ti procentregel

For at give et større skattefradrag for afskrivninger kan du bruge 10 procentreglen til at beregne bjærgningsværdi, hvis varen har en levetid på tre år eller mere. Subtrahere 10 procent af dit omkostningsgrundlag fra redningsskønnet. Hvis bjærgningsestimatet er mindre end 10 procent af dit omkostningsgrundlag, kan bjærgningsværdien ignoreres ved beregning af afskrivninger.

 

Efterlad Din Kommentar