Salgsmargener for stålindustrien

Stål er meget udbredt inden for fremstilling, konstruktion, emballering, infrastrukturprojekter og andre industrielle processer. Producentvirksomheder, energiinstitutter og infrastrukturprojekter, såsom bygninger, veje og rørledninger, er nogle af de største forbrugere af stålprodukter. Til trods for sin kapitalintensive natur er stålindustrien ikke helt bevaret af store enheder. Du kan deltage i en række småskala produktions- og forsyningskædesroller, der indgår i industriens værdikæde. Ikke desto mindre er succesen med din lille virksomhed i stålindustrien afhængig af dens overordnede trends og ydeevne.

Salgsmargen forklaret

En salgsmargen er prisen på et produkt minus omkostningerne. Når du analyserer fra et bredere perspektiv, er en salgsmargen bruttoavance af din stålvirksomhed. Bruttoresultat er forskellen mellem omsætning og omkostning ved salg - det vil sige åbningsopgørelse plus køb uden afregningsbeholdning. Bruttovinstmargenen for din stålvirksomhed signalerer din virksomheds konkurrenceevne i forhold til andre virksomheder i stålindustrien. Desuden giver udviklingen i dine bruttoavancemarginer dig mulighed for at fastsætte konkurrencedygtige priser og fastsætte opnåelige overskudsmål for din stålvirksomhed.

Markedsmiljødynamik

Stålindustrien er en kapitalintensiv sektor, der opererer på et stærkt konkurrencepræget marked. Der er mange enheder involveret i forsyningskæden, fra råvarekilden til distributionen af ​​færdige varer. Disse faktorer opblader dine omkostninger ved salg og drift, men påvirker også din brutto- og nettoresultatmargin. Landsdækkende og globale økonomiske udsigter påvirker også salget af dine stålprodukter. For eksempel udløser den økonomiske vækst efterspørgslen og øger dit salgsmængde og omvendt.

Prissætningstendenser

Prissætningstendenser i stålindustrien afhænger af omkostningerne til råmaterialer og drift. Industrins priser har tendens til at være uregelmæssig på grund af konjunkturudviklingen på markedet. Høje råvarepriser fører til højere priser på færdige produkter. Men priserne falder med efterspørgslen, import af billige erstatninger eller overforsyning af stål. Prisfaldet mod en bølge af stabile stigninger i råvarepriserne vil helt sikkert påvirke dine salgsmargener. Til dette formål påvirker persistensen af ​​prisudsving din virksomheds konkurrenceevne og stålindustrien som helhed.

Performance Prospects

Den amerikanske stålindustri er fortsat volatil, takket være ustabil økonomiske forhold på de indenlandske, regionale og internationale markeder. Denne tilstand affyrer din konkurrenceevne, fordi industriens salgsmargener ofte falder under den af ​​andre industrier. For eksempel registrerede amerikanske stålvirksomheder en samlet nettovinstmargin på 1, 58 procent i 2011 sammenlignet med den samlede 7, 84 procent salgsmargin udgivet af andre industrier, ifølge Benjamin Liebmans statistikker, der blev offentliggjort på webstedet Organisation for økonomisk samarbejde og udvikling den 7. januar., 2013. Efter offentliggørelsen blev disse margener imidlertid sat til at blive bedre i fremtiden på grund af fremskridtene i det økonomiske opsving i USA og globalt.

 

Efterlad Din Kommentar