Salgsprovisioner med nettoomsætningsmodellen Vs. Bruttomargemodel

Salgsprovisionsstrukturer varierer på tværs af brancher og virksomheder. Virksomheder, der etablerer en kommission for salgskommissioner, ønsker at oprette et program, som ikke alene motiverer salgspersonalet, men også er ikke en byrde for bundlinjen. Provisioner kan være faste gebyrer pr. Salg eller en procentdel af salget. Virksomhedsejere kan holde tingene simple eller udvikle komplekse glideskalaer, hvor provisioner øger jo mere nogen sælger.

Inden du definerer satser og glideskalaer, skal du definere, hvorvidt provisioner udbetales fra nettoindtægter eller fra bruttomargin. Overvej produkternes prisfastsættelse, regnskabsmetoder og den samlede markedsandel inden afslutningen af ​​en salgsudbudsstruktur.

Nettoomsætningsmodel

Nettoomsætningsmodellen er en populær kommissionsstruktur, fordi det er let for medarbejderne at forstå og ikke besværligt for ledelsen at administrere. Denne model er populær, når produktpriserne er faste, så salgsrepræsentanterne ikke kan manipulere prisen for at lande et salg.

Nettoomsætningsmodeller anvendes ofte i forsikringsagenturer. En livsforsikringsrepræsentant kan ikke kontrollere forsikringsprisen, og selv om produktprissætning er baseret på et utal af faktorer, er prisen, der tilbydes for en enkelt politik, ikke omsætningspapirer. Agenten modtager en procentdel af præmien. For eksempel, hvis præmien er $ 1000 pr. År, og provisionsrenten er 12 procent, modtager agenten $ 120 i provisioner til salget.

Bruttomargemodel

Når priserne er omsætningspapirer, er bruttomarginemodellen effektiv til at hjælpe virksomhedsejere med at sikre, at forhandlinger ikke fører til tab. Bruttomargin er en procentdel; Det er det samlede salg med fradrag af vareomkostninger divideret med indtægter. Hvis f.eks. $ 100.000 genereres i salg med $ 60.000 brugt på kostprisen for solgte varer, er bruttomarginen: ($ 100.000 - $ 60.000) ÷ $ 100.000 = 0.40 eller 40 procent. Provisionen beregnes derefter som en procentdel af margenen. Provisionen ændres for det samme produkt, som margen ændres.

For eksempel, hvis et produkt normalt er $ 1.000 og to salg er lavet med en 5 procents provision, er provisionen $ 200 på 40 procent margen og $ 120 med en 30 procent margen. En salgsrepræsentant modtager mindre, fordi prisen er reduceret, hvilket reducerer margenen.

Tænk på en bilforhandler og forhandlingsprocessen. Marginerne gives åbent til salgsrepræsentanter og forbrugere til at komme med en gensidigt aftalt pris for en enkelt bil. Da bilprisen går ned, går kommissionen ned.

Valg af det bedste valg

Virksomhedsejere skal balancere overskud og salgs motivation. Hvis en virksomhedsejer ikke er opsat på at dele margenoplysninger med salgspersonale og forbrugere, er en nettoomsætningsmodel en bedre mulighed. Mens bruttomarginemodellen tjener som et incitament til en masse salg, kan det negativt påvirke den samlede bundlinje, hvis prisen er for lavt. Erhvervsledelse skal sætte grænser for prisfastsættelsen og fastsætte rentable provisionsrater for at sikre, at - selv i forhandlingssalgsmiljøer - der stadig er nok overskud til virksomhedens succes.

 

Efterlad Din Kommentar