Salgskommissionens politik

Salgsfagfolk er drivkraften i virksomheden. At have en gennemtænkt salgsprovisionspolitik kan stille klare forventninger til både arbejdsgiveren og medarbejderen. En god politik kan også definere, hvornår netop en kommission er optjent. Selvom en god kommissionsstruktur kan være en positiv medarbejdermotiver, skal du også overveje at inkorporere andre motiverende faktorer på arbejdspladsen, som f.eks. Respekt for personlige grænser, der klart illustrerer medarbejderværdier og skaber en atmosfære af medarbejdernes tillid og støtte.

Fordele

Fordele ved at have en salgsprovisionspolitik omfatter forbedret produktivitet og øget medarbejder motivation. Dette kan blive en rutinemæssig måde at genkende og belønne medarbejdernes præstation. Ud fra et selskabs synspunkt kan politikken beskytte selskabet i juridiske sager, såsom at præcisere, hvad en fortjent provision betyder, og om betalingerne strækker sig ud over ansættelsestidspunktet.

indeslutninger

Salgsprovisionspolitik er lige så varieret som de virksomheder, der skriver dem. Politikkerne skal tilpasses efter produkttype, territorium, prisfastsættelse og salgscyklus. Sørg for at overveje mål, der er specifikke, målelige, opnåelige, realistiske og rettidige. Beslut om, hvorvidt medarbejdere skal betales, når salget lukker eller når betalingen er modtaget. Dette er et godt sted at dække gevinster i overvejelse med opsigelsespolice. Hvis der i forvejen er en klar kommunikation om, hvorvidt provisioner skal betales, efter at en ansat har opsagt ansættelsen, bør der være mindre forvirring og dermed sandsynligheden for færre klager og / eller retssager.

Overvejelser

Provisionsniveauet kan baseres på en produktvurdering samt salgsmål, der mødes dagligt, ugentligt eller månedligt. At have veldefinerede mål og klar kommunikation vil øge medarbejdernes motivation. Bestem om medarbejdere vil blive betalt, når salget lukker eller når betalingen er modtaget. Udnytte og overveje kendskab til konkurrenternes politikker. Det er vigtigt at opbygge politik og forretning for at tiltrække top talent. Med korrekt personale på plads bliver det lettere at dyrke virksomheden. Hvis du kæmper med at skabe en meget effektiv, motiverende salgsprovisionspolitik, overvej at ansætte en professionel konsulent. Det er yderst vigtigt at sikre, at politikken er en, der motiverer medarbejderne. Et yderligere skridt for at sikre, at den nye politik bliver effektiv, er at trænere medarbejdere, så de kan nå fastsatte mål.

Advarsler

Kend din stats lovgivning om salgsprovisionsbetalinger, og om medarbejdere ydes provisioner efter afslutningen. Sørg for, at retningslinjer for salgsprovisioner er opnåelige. Hvis ikke, kan det være demoraliserende for personalet. Selv om du beskytter din virksomhed, skal du sikre dig, at politikken er medarbejder centreret, motiverende personale og giver klar kommunikation. Uden klart formulerede retningslinjer kan tvister blive taget til retten.

 

Efterlad Din Kommentar