Salgsaftale

En salgskontrakt er et juridisk dokument, der beskriver rettigheder og ansvar for sælger og køber i en kommerciel udveksling. Det indeholder en liste over salgsbetingelser og en beskrivelse af den vare eller tjeneste, der sælges. Navnene på køber og sælger skal være til stede på en salgskontrakt. Forskellige brancher, herunder ejendomsbranchen, er stærkt regulerede, og specifikke former skal indgå i en salgskontrakt. Du kan oprette en kontrakt for kedelplader til din virksomhed baseret på industristandarder og bedste praksis.

Grundlæggende

Mens mundtlige kontrakter opretholdes i retten tvister, som en mindre virksomhed person, er det bedst at bruge skriftlig dokumentation af dine salgsaftaler for at undgå forvirring. Forretningsforhold kan bygges på tillid mellem de parter, der driver handel, men folk ændrer sig, og omstændighederne adskiller sig fra dag til dag. En skriftlig salgsaftale giver ingen tvivl om, når der opstår spørgsmål, nye parter træder ind for at overtage en aftale, eller en part ændrer sig. Gennem processen med at udvikle og skrive en kontrakt, er du nødt til at tænke gennem transaktionen og alt det indebærer.

indeslutninger

Typiske emner, der er omfattet af en kontrakt om købsaftaler, omfatter en beskrivelse af produktet eller tjenesten. Lad plads på kontrakten for stregkode, hvis du sælger produkter, så det præcise stykke er omfattet af aftalen. Angiv detaljer om omfanget af det arbejde, du leverer, hvis din virksomhed er en servicevirksomhed. Du kan inkludere leveringsdatoer og deadlines og den aftalte pris i kontrakten. Udelukkelser for uacceptabelt arbejdsprodukt bør medtages, samt vilkår for opsigelse eller opsigelse af kontrakten. Medtag oplysninger om din garanti, indbetalingskrav og hvem der betaler skat, samt et afsnit der dækker alle andre emner.

Elektronisk Salg

Online salgskontraktaftaler udgør spørgsmål, der først er begyndt at blive behandlet af domstolene, ifølge en rapport fra 2012 af American Bar Association. For eksempel, når du sælger produkter online, kan du direkte henvise kunder til aftalen om en anden side på dit websted. Kunder må ikke gennemgå detaljerne i aftalen grundigt og ubevidst deltage i et køb uden at kende alle de specifikationer, de accepterer. Derudover kan webbaserede salgsbetingelser nemt ændres af et firma med blot et klik på en computer, hvilket gør konsistens vanskeligt at spore. Fra 2013 er det bedste, du kan gøre for at dække dine baser, at inkludere en side, som køberen skal "acceptere" før købet kan gennemføres.

Out of State Salg

Når du opretter en kontrakt for at sælge varer eller tjenesteydelser uden for staten, skal du følge Uniform Commercial Code udstedt af din stat og staten, hvor du driver forretning. UCC er et sæt regler, som sikrer fair forretningspraksis på tværs af statslinjer. Det er ikke en føderal lov, men en skabt af American Law Institute og den nationale konference for kommissærer om ensartede statslove. UCC kan variere en smule fra stat til stat, men den indeholder generelt accepteret sprog for salgskontrakter, der indeholder definitioner for salg, kontrakter, aftaler, opsigelse og annullering.

 

Efterlad Din Kommentar