Salaried Partnerskabsaftale

I et partnerskab deler partnerne overskud og tab fra virksomheden. Overskuddet fordeles til partnerne, efter at de betaler alle omkostningerne ved at drive forretning. Nogle partnere kan modtage en løn for deres arbejde ud over deres andel af fordelingen af ​​partnerskabets overskud. Partnerskabsaftalen bør definere regler og procedurer for anvendelse af løn til kompensation af partnere.

Hvorfor bruge løn?

En løn eller en garanteret betaling til en partner kan bidrage til at kompensere samarbejdspartneren for sin aktive ledelsesdeltagelse i virksomheden, især når virksomheden opererer med tab eller gør begrænset overskud. For en partner uden en ydre indtægtskilde kan det være urimeligt for ham at stole på potentielt overskud, når han går heltid til driften af ​​virksomheden.

Løn vs Fordeling

En løn eller garanteret betaling er enten et fast beløb pr. Måned, eller det er en fast procentdel af partnerskabets bruttoindkomst i perioden. Dette adskiller sig fra en almindelig fordeling af overskud, hvilket er en procentdel af partnerskabets nettoindkomst, efter at alle udgifter er blevet fratrukket, såsom lagerbeholdning, leje og løn til medarbejdere. De fastsatte betalinger kan omfatte løn eller kompensation for arbejde samt kompensation for brugen af ​​midler, svarende til en rentebetaling.

Skatteeffekter

Alle indtægter fra et partnerskab, hvad enten der er tale om en fortjeneste eller en løn, behandles som almindelig indkomst og rapporteres om hver enkelt partneres selvangivelse. Den primære forskel mellem at betale en løn til en partner og uddele partnerskabsfortjeneste er, at Internal Revenue Service ikke anser partneren for at være en medarbejder med henblik på kildeskat, medarbejdernes forretningsomkostninger eller udskudte kompensationsplaner. Lønudbetalinger til en partner kan være til gavn for de andre partnere, fordi lønomkostningerne kan tages som fradrag for de øvrige partners indkomstskat. På den måde kan de partnere, der bidrager med kapital, reducere deres skatteregning ved at kompensere servicepartneren med en løn.

Betydningen af ​​skriftlig aftale

Det er afgørende at inddrage lønordningen eller garanterede betalinger i en skriftlig partnerskabsaftale af to grunde. For det første vil lønpartneren have sikkerhed for at vide, at det aftalte arrangement er klart og forstået af begge parter. For det andet kan den skriftlige aftale medvirke til at understøtte kravet om, at betalingerne til lønpartnerne ikke var fordelinger af overskud. Dette er vigtigt, fordi de beløb, der betales til lønpartnerne, bruges til at reducere partnerskabets skattepligtige indkomst, og hvis betalingerne behandles som en fordeling af nettoresultatet, vil disse fradrag blive elimineret, og partnernes skatteforpligtelse vil stige.

 

Efterlad Din Kommentar