Sådan oprettes en SWOT-matrix

Visualiser din virksomheds styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT) ved hjælp af en SWOT-matrix. Det kan hjælpe dig med at forstå dine interne evner og eksterne markedsforhold. Lav din egen SWOT-analyse og brug den til at udvikle en strategi for din virksomhed, der får gavn af dine styrker og muligheder, samtidig med at du undgår svagheder og trusler.

1.

Tegn et firkant med fire lige bokse. Mærk kasserne "Styrker", "Svagheder", "Muligheder" og "Trusler".

2.

Skriv din virksomheds styrker i den tilsvarende boks. Dette er dine interne færdigheder og ressourcer, der giver dig en fordel. For eksempel kan din styrke være god kundeservice eller patenteret teknologi.

3.

Skriv ned virksomhedens svagheder i den tilsvarende boks. Svagheder er områder, der kræver forbedring. De kan omfatte ringe mærke omdømme eller uerfarne medarbejdere.

4.

Fastsæt dine muligheder og list dem i den tilsvarende boks. Muligheder er eksterne situationer, hvorfra du kan være til gavn, når du anvender dine interne styrker. Hvis markedsundersøgelser for eksempel angiver et behov for et nyt produkt, og du har evner til at producere det, ville det være en mulighed.

5.

Anfør de eksterne trusler mod din virksomhed i den tilsvarende boks. Trusler er begivenheder med potentialet til at udnytte dine svagheder. Hvis du for eksempel har dårlig kundeservice og en konkurrent med stærk kundeservice kommer ind på markedet, kan det true din forretning.

Tip

  • Brug SWOT-matricen til at udvikle din forretningsstrategi. Forsøg at udvikle en strategi, der bruger dine styrker til at udnytte mulighederne, samtidig med at du forbedrer dine svagheder for at undgå trusler. Hvis din virksomheds styrke f.eks. Er evnen til at udvikle nye produkter, skal du bruge det til at udnytte mulighederne for at bringe nye produkter til markedet. Hvis din svaghed er uerfarne medarbejdere, skal du øge dit uddannelsesprogram for at undgå truslen fra konkurrenter med højt erfarne medarbejdere.
 

Efterlad Din Kommentar