Sådan opretter du gode restaurantregnskaber

Når du ikke har en god lagerrapport for din restaurant, kan du ikke rigtig vide om virksomhedens rentabilitet. En rentabel restaurant kostpris bør være 28 til 35 procent af omsætningen, ifølge hjemmesiden Restaurant Rapport. Ud over at påvirke bundlinjen kan fejlberegning opgørelsen afspejle ledelsens færdigheder og påvirke kvaliteten af ​​mad og værdien af ​​den service, der ydes til diners. Ved beregning af restaurantens beholdning skal du bruge en storbog til at skrive oplysninger på et tællerark og overføre dataene til et regneark.

1.

Forbered fem rækker i din storbog og et nyt regnearks regneark. Mærk hver række med følgende: Element, Måleenhed, Lagerbeløb, Enhedspris og Totalomkostninger.

2.

Angiv alle de varer, du har i din restaurant under kolonnen Element. Eksempler på varer omfatter salat, hamburgerpatties, takeout kasser, sodavandssirup, opvaskemiddel og servietter. Husk, at dine restaurantopgørelsesartikler er forbrugsvarer - spiselige eller ej - som du bruger til din drift.

3.

Skriv ned måleenheden for hvert element i kolonnen Måleenhed. En måleenhed er det, du bruger til at bestemme eller måle mængden af ​​en vare købt til restauranten. Salatens måleenhed kan for eksempel være i pund. Måleenheden til ost kan være en 20-pund taske, eller du kan købe servietter i sagen.

4.

Angiv antallet af enheder, du har for hvert lagerelement i kolonnen Inventory Amount. For eksempel, hvis du køber salat med pund og du har 15 pund salat, er dit lagerbeløb på 15. Hvis du har fire tilfælde af servietter, er lagerbeholdningen 4.

5.

Skriv ned den pris, du betaler pr. Lagerbeholdning i kolonnen Unit Price. Enhedsprisen er værdien af ​​en vare. Hvis et salat f.eks. Koster dig $ 1 pr. Pund, er enhedsprisen $ 1.

6.

Multiplicér tallet i afsnittet Enhedspris ved hjælp af figuren i afsnittet Inventarbeløb for hvert lagerobjekt og skriv svaret i kolonnen Totalomkostninger. Med salateksemplet, hvis produktionen er $ 1 pr. Pund og du har 15 pund af det, er den samlede pris $ 15 ($ 1 x15 pund = $ 15).

7.

Beregn restaurantens gennemsnitlige daglige lagerpris i et afsnit af din storbog. For at beregne dette tal opdele du den samlede opgørelseskost for indkøbsperioden med antallet af dage i indkøbsperioden. Brug din resultatopgørelse til at bestemme den samlede opgørelse koster for perioden. Hvis opgørelseskosten f.eks. Var $ 60.000, og købsperioden er 30 dage, er den gennemsnitlige daglige opgørelse koster $ 2.000 pr. Dag ($ 60.000 ÷ 30 dage = $ 2.000 pr. Dag).

8.

Anslå, hvor længe lagerbeholdningen ved hånden vil vare i restauranten. For at finde denne figur, opdele omkostningerne i den nuværende varebeholdning, du har, og tilføj summerne på lageropgørelsen, du oprettet, med den gennemsnitlige daglige fødevarepris, som du regnede med i det foregående trin. Hvis det samlede beløb på din nuværende beholdning er $ 12.000, og den gennemsnitlige daglige opgørelse koster $ 2.000 pr. Dag, har du $ 6.000 værd af lagerbeholdning tilbage, hvilket svarer til tre dages værdi for fødevarer ($ 12.000 i lager ÷ $ 2.000 daglig lagerpris = $ 6.000 i lagerbeholdning ; $ 6.000 i lager ÷ $ 2.000 daglige madomkostninger = 3 dages værdi af lagerbeholdningen forbliver).

Website Restaurant Owner siger, at du ideelt set skal have mindre end en uges værdi af lagerbeholdningen ved hånden, især for fødevarer, så der er mindre affald. Mindre operationer skal have omkring tre til fem dage med mad og andre lagerartikler. Hvis du har mere end det anbefalede beløb på hylderne, kan du købe for mange varer

9.

Gennemfør en fortegnelse over restauranten ugentligt, så du kan få det mest præcise billede af lagercyklussen i din virksomhed.

 

Efterlad Din Kommentar