Sådan ændres indstillinger for fraktioner til decimaler på TI-89

TI-89 er en grafisk regnemaskine anvendt i avancerede matematik klasser og godkendt til brug på eksamener som Scholastic Aptitude Test og forskellige Advanced Placement test. Mens dens store skærm er 3-D-grafikfunktioner og evnen til at løse komplicerede ligninger, er de mest fremtrædende funktioner, den har også mange andre funktioner. Du kan f.eks. Indstille det til at vise decimaler som decimaler eller som fraktioner, hvilket giver dig mulighed for at have svaret på "tre divideret med to" vis som "1.5" eller "1 1/2". Du kan også skifte mellem de to tilstande afhængigt af dine behov eller præferencer.

1.

Tryk på TI-89s "Mode" -tast.

2.

Tryk på pil ned på regnerens retningsbetjeningspanel, indtil displayet viser "Præcis / Ca.".

3.

Tryk på højre pil, indtil det ønskede modevalg er valgt. "Omtrentlig" viser altid tal som decimaler, "Exact" -tilstand konverterer tal til brøker, når det er muligt, og "Auto" -tilstand bruger brøker, undtagen når et nummer allerede er indtastet som en decimal.

4.

Tryk på tasten "Enter" to gange for at ændre regnemodusens tilstand, gå ud af menuen og vende tilbage til startskærmen.

 

Efterlad Din Kommentar