Sådan ændres et område i Microsoft Excel

Når du kopierer en formel, justeres de refererede intervaller automatisk i overensstemmelse med formelens nye position, medmindre rangerne bruger absolutte referencer. Fjernelse af dollartegnene i disse formler konverterer absolutte referencer til relative referencer, så rækkerne kan ændres, når de kopieres eller flyttes. Men dit Excel 2013-regneark kan også bruge navngivne intervaller, der aldrig ændres, medmindre du manuelt tilpasser dem. Ændring af disse intervaller gælder for alle formler, der bruger det navngivne interval.

Ændring af navngivne områder

Ved at klikke på fanen "Formler" og derefter "Navnemanager" i gruppen Definerede navne vises alle definerede navne i projektmappen. Hvis du vælger et af de angivne navne, vises det område, som det refererer til. Du kan ændre referencen, men du kan lide og gemme dine ændringer, når du lukker vinduet. Selv om du kan bruge relative referencer for navngivne intervaller, kan du bruge uforudsigelige effekter ved hjælp af sådanne. Derfor er det bedre at holde dollar tegn før hver kolonne bogstav og række nummer for at gøre referencerne absolutte.

 

Efterlad Din Kommentar