Sådan ændres telefonens opstart på en LG

LGs hjemmeside viser mere end 40 telefoner, men mulighederne for tilpasning slutter ikke der. En LG mobiltelefon tilbyder måder at ændre startskærmen og lydeffekter. Forskellige modeller har deres eget galleri af billeder plus en liste over lydfiler, der opdaterer og tilpasser din telefon. Hver telefon varierer i instruktionerne, men menuen er udgangspunktet for at tilpasse telefonens indstillinger.

Opstartsvisning

1.

Tryk på tasten "Power" for at tænde telefonen.

2.

Åbn hovedmenuen på telefonens skærm. Tryk på centralnøglen i navigationspuden, hvis din telefon har en, som LG GB250g-modellen gør. Andre modeller kan vise "Menu" på en berøringsskærm.

3.

Rul ned i menuen ved at trykke på navigeringstasten nede, indtil du når indstillingen "Indstillinger". Tryk på centraltasten for at se listen over muligheder.

4.

Rul til "Skærmindstillinger" for at få vist indstillingerne. Tryk på centraltasten for at åbne listen.

5.

Vælg "Skærmtema" for at åbne listen over muligheder for det billede, der vises, når telefonen starter. Rul til "Start-up" og vælg denne mulighed for at se et galleri af billeder.

6.

Rul for at vælge den foretrukne billedfil. Tryk på den midterste navigeringstast for at indsætte den nye billedfil. En kort visning bekræfter denne ændring.

7.

Se det nye billede ved at trykke på tasten "Power" for at slukke for telefonen. Tryk på tasten "Power" for at tænde telefonen. Se den nye fil på opstartsskærmen.

Start lyd

1.

Tryk på tasten "Power" for at tænde telefonen.

2.

Åbn hovedmenuen på telefonens skærm. Tryk på central tasten i navigationspuden for at få adgang til hovedmenuen og derefter indstillingen "Indstillinger".

3.

Rul til "Media." Tryk på centralnøglen i navigationspuden for at åbne en liste, og find derefter "Lyde". Tryk på centraltasten for at åbne valglisten.

4.

Rul til "Standardlyd." Tryk på centraltasten for at få vist listen over lydfiler. Rul for at vælge den foretrukne lydfil.

5.

Tryk på funktionstasten under "Valg", og rul derefter til "Brug som." Tryk på den højre navigeringstast for at åbne undermenuen.

6.

Rul til "Start-up". Tryk på centraltasten for at vælge denne lydfil til telefonens opstart. En bekræftelse vises på skærmen.

7.

Test den nye lyd ved at trykke på tasten "Power" for at slukke for telefonen. Tryk på tasten "Power" for at tænde telefonen igen. Lydfilen aktiveres under opstart.

 

Efterlad Din Kommentar