Om salgsprognoser

Salgsprognoser er intet andet end en informationsindsamling og beslutningsproces, som giver dig mulighed for at få et håndtag på fortiden for at gøre et uddannet gæt om fremtiden. Når alt kommer til alt, vil i morgen sandsynligvis ligner det der sker i dag. Denne opfattelse vedrørende enkeltheden af ​​salgsprognoser bør imidlertid ikke underminere det eksplicitte formål med salgsforventningen, som skal fungere som udgangspunkt for alle virksomhedens planlægningsaktiviteter, herunder indkøb, produktion og finansiel planlægning.

Salgsprognose

En salgsforventning estimerer salgsmængden eller indtægterne, som en virksomhed kan opnå i løbet af en bestemt periode, givet et bestemt sæt forhold. Eksempelvis kan eksterne faktorer, som økonomiens tilstand og forbrugernes indtjening og interne faktorer, herunder prisændringer og kreditpolitik, påvirke en salgsforventning. Du opretter en prognose for et bestemt målmarked, forretning eller industri, og for en eller flere dage, uger, måneder eller år. Fordi prognosen foreslår det salgsmængde eller de indtægter, du vil opnå i fremtiden, er det underlagt en vis fremskrivningsfejl, hvis størrelse afhænger af en række faktorer, herunder virksomhedens alder og type og virksomhedens driftsmiljø .

Salgsprognosemetoder

William Pride skriver i bogen "Marketing 2008", at et selskab kan anvende en række forskellige metoder til at forudsige salg, herunder prognoser ved udøvende dom, hvilket er et skøn, der foreslås af virksomhedsledelse baseret på historisk salg, og tidsserieanalyse, som beregner en prognose i henhold til historiske salgsmønstre. En virksomhed kan også bruge en kundeprognoseundersøgelse baseret på kunderesponser på spørgsmålet "Hvilke produkter vil du købe i løbet af den kommende uge, måned eller år?" Til gengæld beregner regressionsanalyse en prognose baseret på et formodet forhold mellem salg og en anden variabel, som f.eks. produktets pris. Endelig er en markedsundersøgelse baseret på køb af testmarkeds kunder i svar på ændringer i produktdistribution, salgsfremmende priser og pris.

Time-Series Analyse Salgsprognosemetode

Tidsserieanalysens salgsforudsigelsesmetode kræver, at du gennemgår historiske salgsindtægter eller -volumen for at identificere et eller flere tilbagevendende eller tilfældige mønstre i dataene og bruge mønstrene til at forudse fremtidige salg. For at gennemføre en tidsserieanalyse udfører du fire forskellige analyser: trend, cyklus, sæsonbetinget og tilfældig faktor. For at gennemføre en trendanalyse gennemgår du historiske salgsdata for at bekræfte, at salget stiger, falder eller forbliver det samme med tiden. I modsætning til, at foretage en cykelanalyse overvejer du om der er udsving i omsætningen, og i så fald bestemmer du om udsvingene er periodiske eller inkonsekvente. En sæsonanalyse bestemmer, om faktorer som klima og ferie påvirker salget, og en tilfældig analyse konkluderer, om salgsvariationer kan henføres til tilfældige begivenheder, herunder strømfejl eller en naturkatastrofe.

Salgsforudsigelsesfaktorer

Salg for en periode gentages ikke ofte i en anden periode på grund af interne og eksterne faktorer, som påvirker kundernes køb. Nogle af disse faktorer omfatter eksisterende salgskontrakter, der ikke fornyes og nye salgskontrakter. Også vigtigt er enhver markedsvækst, forbrugerkøbekraft og politiske begivenheder, der kan påvirke eksisterende offentlige kontrakter eller forbrugerkøb. Andre vigtige faktorer er selskabets opgørelse, prissætning og kreditpolitik samt distribution og salgsfremmende foranstaltninger.

 

Efterlad Din Kommentar