Om sikkerhedsproblemer

Små virksomhedsejere er ansvarlige for at etablere og drive et sikkert arbejdsmiljø for alle medarbejdere. At identificere potentielle farer og sikkerhedshensyn, tage skridt til at begrænse farlige situationer og udarbejde en plan for håndtering af sikkerhedsspørgsmål giver arbejdsgivere og medarbejdere et køreplan for sikkerhedssucces.

Overvågning og overholdelse

Forskellige agenturer inden for USA's Department of Labor beskæftiger sig med overvågning og overholdelse af føderalt mandatlovgivning om sundhed og sikkerhed. Disse agenturer repræsenterer kontaktpunktet for klager vedrørende specifikke sikkerhedsspørgsmål og vejledning om overholdelsesinitiativer og retsmidler. Divisionen for løn og time hjælper med at håndhæve bestemmelserne om retfærdig arbejdskraftstandard, som forhindrer unge arbejdstagere i at arbejde i farlige og usikre forhold. For spørgsmål vedrørende minesikkerhed overtager minesikkerheds- og sundhedsadministrationen ansvaret for at overvåge sikkerheden for alle minearbejdere i USA. Det er måske mere kendt end de to andre agenturer, at Arbejdsmiljøagenturet overholder overholdelsen af ​​loven om arbejdsmiljø og sikkerhed, der indeholder retningslinjer for at sikre generel sikkerhed på arbejdspladsen.

Sikkerhedsforhold

At holde arbejdspladser fri for anerkendte farer, begrænse udsættelse for farlige situationer og forebygge arbejdsskader og dødsfald forbliver målene for sundhed og sikkerhed lovgivning og tilsyn. Uddannelse i forbindelse med korrekt opbevaring af kemikalier og sikker drift af maskiner kan hjælpe medarbejderne med at undgå katastrofe, mens vurderinger relateret til ergonomi kan give kontormedarbejdere tips om, hvordan man reducerer skader og skader relateret til gentagne bevægelser og dårlig kropsholdning. Andre sikkerhedsforhold, der fortjener opmærksomhed, omfatter opretholdelse af klare gangveje og tilvejebringelse af nødvendigt personligt beskyttelsesudstyr.

Uddannelse og assistance

Den amerikanske arbejdsministeriets hjemmeside tilbyder assistance til små virksomheder, der søger efter sikkerheds- og sundhedsoverensstemmelsesoplysninger i forbindelse med Fair Labor Standards Act og Mine Safety and Health Act. For dem, der søger yderligere assistance vedrørende generel arbejdsplads sikkerhed, tilbyder Arbejds- og Sundhedsvæsenet små virksomheder mulighed for at deltage i gratis konsultationer og træningsseminarer på arbejdspladsen. Konsulenter vurderer nuværende sikkerhedsplaner og procedurer og giver forslag til forbedringer for at hjælpe med at overholde standarderne for overholdelse. Ved at oprette en sikkerhedsplan for arbejdspladsen, herunder evakueringsruter til nødsituationer som brand, kan små virksomheder sikre, at de opfylder OSHA-kravene. Sikkerhedsplaner giver dokumentation for et grundigt og målrettet medarbejderuddannelsesprogram.

 

Efterlad Din Kommentar